Lên Chợ Nhà Giàu - Món nào cũng thật

Bán Hàng Cùng ECNG

Bước 1: Truy cập website chonhagiau.com. Chọn “Kênh người bán”Bước 2: Tạo tài khoản người bán
Điền đầy đủ thông tin theo form mẫu và chọn “Đăng ký”Chờ hệ thống phê duyệt gian hàng.
Bước 3: Đăng nhập hệ thống quản trị cho “Người Bán’’.
Sau khi hoàn thành hồ sơ thẩm định, chonhagiau.com sẽ cung cấp cho “Người bán’’ một tài khoản quản trị dành cho người bán.
Để truy cập hệ thống quản trị dành cho “Người Bán’’ có 2 cách :

Những tính năng cơ bản trong trang quản trị


 

1. Quản lý đơn hàng
Người bán sau khi đã đăng bán sản phẩm trên và người bán quản lý đơn hàng theo thao tác sau:

  • B1: Truy cập hệ thống quản trị người bán và chọn mục “Quản lý đơn hàng”.
  • B2: Tiến hành kiểm tra trạng thái đơn hàng và xử lý các đơn hàng mới.

​​​​​

In phiếu bán hàng
 


Xem chi tiết đơn hàng
 


2. Quản lý sản phẩm
Người bán tiến hành đăng bán sản phẩm và quản lý sản phẩm người bán thao tác các bước sau:

  • B1: Truy cập hệ thống quản trị người bán và chọn mục “Quản lý sản phẩm” Chọn “Thêm sản phẩm’’.


Nhập đầy đủ các thông tin sản phẩm và nhấn “Lưu lại”
 

 

B2: Thêm mới, sửa, xóa và quản lý các hàng hóa đã đăng bán.
 


3.Tài chính
Quản lý doanh thu bán hàng và yêu cầu thanh toán trên Kênh Người Bán.
Doanh Thu cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về doanh thu bán hàng đang chờ xử lý và đã nhận được.
4. Quản lý thành viên
Theo dõi và nâng cấp thẻ cho thành viên thường xuyên và tìm kiếm khách hàng tìm năng
5. Quản lý shop
Người bán xem thông tin và theo dõi tình trạng shop và gửi yêu cầu cho admin nếu có nhu cầu thay đổi thông tin

 


6. Thiết lập shop
Để cấu hình nhà vận chuyển, sửa và quản lý kho hàng người bán thao tác các bước sau:

  • B1: Truy cập hệ thống quản trị người bán và chọn mục “Thiết lập shop” 
  • B2: Tiến hành cấu hình vận chuyển
     

 

B3: Cập nhật số lượng kho hàng nếu có thay đổi về số lượng sản phẩm