Lên Chợ Nhà Giàu - Món nào cũng thật

Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Chợ Nhà Giàu

Sàn giao dịch Thương mại điện tử www.chonhagiau.com thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Chợ Nhà Giàu (sau đây được gọi chung là “chúng tôi hoặc Chợ Nhà Giàu”), hoạt động trên nguyên tắc người bán và người mua tự thỏa thuận giá bán hàng hoá, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Tham gia sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com Người bán và Người mua phải tuân thủ theo quy định sau:

 • Người Bán: Là công ty, tổ chức đăng bán các sản phẩm, dịch vụ... không phải là hàng hóa, dịch vụ bị cấm mua bán, trao đổi theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
 • Người Mua: Là công ty, tổ chức hoặc công dân đủ 18 tuổi và có đủ năng lực chịu trách nhiệm cho các hành vi sai phạm của mình đúng theo quy định pháp luật Việt Nam.

Người Bán và Người Mua sau đây sẽ được gọi chung là Thành Viên

 • Đơn vị vận chuyển: Là các công ty, tổ chức ... được Chợ Nhà Giàu liên kết và chỉ định để nhận hàng từ Người Bán và giao hàng đến cho Người Mua.

I. Quy định đăng ký thành viên (Tạo tài khoản sử dụng trên website chonhagiau.com):

1. Người Bán: Muốn sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com để giới thiệu và bán sản phẩm, dịch vụ… phải cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và phải được chúng tôi thẩm định pháp lý công ty, chất lượng sản phẩm, dịch vụ … nếu đạt đủ các tiêu chí do chúng tôi đưa ra thì sẽ được ký hợp đồng giao dịch và được cấp 1 tài khoản để tiến hành giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com và tự mình lưu giữ tên đăng nhập và mật khẩu.

2. Người Mua: Khi cần tìm mua sản phẩm, dịch vụ ... trên sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com bắt buộc phải đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cho các thông tin này, sau đó sẽ được cấp 1 tài khoản trên sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com và tự mình lưu giữ tên đăng nhập và mật khẩu.

II. Thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin thành viên:

1. Thu thập thông tin thành viên:

 • Sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com thu thập các thông tin Thành Viên bao gồm: Họ tên, số điện thọai, địa chỉ, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập … nhằm đảm bảo liên hệ thuận tiện và chính xác khi giao/nhận hàng và cũng để bảo vệ quyền lợi cho Thành Viên khi có khiếu kiện giữa các bên liên quan.
 • Các Thành Viên phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động khi sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên còn có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com về việc bên Thứ ba hoặc bất kỳ ai có những hành vi sử dụng trái phép, các thông tin cá nhân hoặc tài khoản của mình để Chợ Nhà Giàu có biện pháp xử lý thích đáng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin Thành Viên:

 • Sàn giao dịch TMĐT Chợ Nhà Giàu chỉ sử dụng thông tin Thành Viên cho các hoạt động sau:
 • Gửi các thông báo về các thông tin giao dịch mua bán, vận chuyển và thanh toán giữa Thành Viên và sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com
 • Ngăn chặn các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên gây thiệt hại cho Thành Viên và sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com
 • Chia sẻ 1 số thông tin của Thành Viên cho bên Thứ ba là Đơn vị vận chuyển và Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nhằm hoàn thành các giao dịch của Thành Viên trên sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com
 • Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức phát hành thẻ tín dụng Visa, Master, JCB… liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng của Thành Viên, sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin của Thành Viên theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức trên.

3. Thay đổi/xóa thông tin Thành Viên:

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, thay đổi hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa/xóa thông tin Thành Viên.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin Thành Viên cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com qua Email khieunai@chonhagiau.com để giải quyết thỏa đáng quyền lợi của Thành Viên.

4. Bảo mật thông tin Thành Viên

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên được chonhagiau lưu giữ và bảo mật, tuy nhiên trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Chợ Nhà Giàu sẽ lập tức thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết, Chợ Nhà Giàu không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba ngoại trừ đơn vị vận chuyển và đơn vị nhận thanh toán qua thẻ tín dụng để hoàn tất đơn hàng.
 • Bảo mật thông tin người Người Mua: Chợ Nhà Giàu chỉ lưu giữ và chịu trách nhiệm cho các thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, địa chỉ liên lạc, số điên thoại, email và các thông tin hóa đơn mua hàng, Chợ Nhà Giàu tuyệt đối không cung cấp những thông tin trên cho bất cứ ai nếu không được Thành Viên cho phép hay yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức phát hành thẻ.
 • Bảo mật thông tin Người Bán: Chợ Nhà Giàu chỉ lưu giữ và chịu trách nhiệm cho các thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, địa chỉ liên lạc, số điên thoại, email và các thông tin hóa đơn bán hàng, chứng từ kế toán, và các vận đơn, Chợ Nhà Giàu tuyệt đối không cung cấp những thông tin trên cho bất kì ai nếu không được Thành Viên cho phép hay yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.
 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật tên đăng ký, mật khẩu của mình và phải lập tức thông báo cho sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com về những hành vi sử dụng trái phép, tên đăng nhập và mật khẩu… của mình để lừa đảo, bôi nhọ hay làm mất uy tín của thành viên khác …. để Chợ Nhà Giàu có biện pháp xử lý phù hợp.
 • Khi Thành Viên vào các trang web liên kết với sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com thì phải tự bảo mật các thông tin cá nhân của mình, Chợ Nhà Giàu sẽ không chịu trách nhiệm cho việc tiết lộ thông tin do các hoạt động này của Thành Viên.

III. Mô hình vận hành của sàn TMĐT www.chonhagiau.com

Người Bán tự chịu trách nhiệm đối với hàng hóa của mình như: lưu kho, bảo quản, đóng gói… và xuất kho cho đến khi hàng hóa được giao thành công cho người mua, Chợ Nhà Giàu chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ đăng bán, quảng cáo sản phẩm và vận chuyển hàng từ kho Người Bán đến giao cho Người Mua.

IV. Quy trình giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com

1. Quy trình thực hiện hoàn tất đơn hàng:

 • Sau khi Người Mua chọn được hàng và thanh toán, Chợ Nhà Giàu sẽ chuyển ngay thông tin đơn hàng đến Người Bán.
 • Người Bán chuẩn bị hàng sau đó liên hệ với đơn vị vận chuyển được Chợ Nhà Giàu chỉ định để đóng gói hàng hóa hoặc cùng với đơn vị vận chuyển kiểm tra hàng trước khi đóng gói và nêm phong ghi thông tin của đơn hàng, rồi giao cho đơn vị vận chuyển (trong thời gian quy định cụ thể của Chợ Nhà Giàu).
 • Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn vị vận chuyển nhận hàng từ Người Bán đến khi đơn vị vận chuyển liên hệ thành công lần thứ nhất với Người Mua để giao hàng.

2. Quy định thanh toán khi mua hàng:

 • Người Mua phải thanh toán ngay sau khi tạo đơn đặt hàng và đơn đặt hàng chỉ có giá trị khi Chợ Nhà Giàu nhận được thông tin hoàn tất việc thanh toán của Người Mua.

3. Hình thức thanh toán:

 • Sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com chỉ chấp nhận thanh toán online bằng các loại thẻ ATM, Visa, Master, JCB …. Được phát hành tại VIệt Nam.

4. Thời gian giao hàng:

Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và khoảng cách địa lý giữa Người Mua và Người Bán. Tuy nhiên, Chợ Nhà Giàu dự tính thời gian giao hàng thông thường như sau (không tính ngày Chủ nhật và ngày Lễ theo quy định):

 • Trong phạm vi Nội thành Hà Nội/TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng: 1 - 3 ngày
 • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến thành phố/thị xã: 2-5 ngày
 • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến tuyến huyện/xã của các tỉnh khác: 4-7 ngày
 • Lưu chuyển giữa các tỉnh thành khác: Từ 4-7 ngày

Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ mất nhiều thời gian giao/nhận hàng do Người Bán hoặc Người Mua ở vùng sâu, vùng xa hay hải đảo, hoặc do Người Bán hoặc Người Mua hẹn lại thời gian giao/ nhận hàng.

V. Thời hạn lưu giữ thông tin Thành Viên:

Thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch của thành viên sẽ được Chợ Nhà Giàu lưu giữ trên máy chủ của Chợ Nhà Giàu cho đến khi thành viên tự hủy hoặc yêu cầu Chợ Nhà Giàu hủy.
Chợ Nhà Giàu hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu phát triển và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật các nội dung chính sách này, Chợ Nhà Giàu sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ngay bên dưới.

VI. Thông tin liên hệ và đóng góp ý kiến của Thành Viên:

Thành viên có ý kiến đóng góp cho sàn giao dịch TMĐT www.chonhagiau.com vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHỢ NHÀ GIÀU
Địa chỉ: Lầu 5, 99A Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại:
0833 081 888
Hotline: 1900966961
Email: customer@chonhagiau.com
Website: www.chonhagiau.com